Postup měření emisí a technické kontroly

Co se kontroluje při měření emisí?

 1. identifikace vozidla

Kontroluje se shoda skutečného provedení a identifikačních údajů (VIN, není-li, pak výrobní číslo podvozku vozidla, výrobní štítek, typ motoru) vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu a v osvědčení o registraci vozidla, případně s jinou dokumentací k vozidlu.

 1. vizuální kontrola

Provede se kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin. Posuzujeme úplnost a těsnost příslušných soustav, těsnost motoru, nepřípustné modifikace a nepřiměřené opravy. Kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí se provede v rozsahu stanoveným výrobcem vozidla. S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků STK a SME je nezbytné před zahájením měření zkontrolovat motor vozidla a jeho příslušenství z hlediska jeho technického stavu, úplnosti, úniků provozních médií, stavu rotujících součástí, řemenic, řemenů, ventilátorů a dalších pomocných pohonů.

3. diagnostika systému řízení motoru

Kontrola paměti závad a readness kódů. Výsledek kontroly paměti závad řízení motoru se u vozidel s OBD zjišťuje vždy on-line přenosem. Diagnostika se prioritně provádí při motoru běžícím ve volnoběhu, ale v případě problémů s komunikací je možné ji alternativně provést při stojícím motoru a zapnutém zapalování.

 1. měření koncentrací škodlivých složek a kouřivosti

Snímání otáček motoru, kontrola regulace volnoběhu, měření při zvýšeném volnoběhu.

Jaké jsou nejběžnější emisní závady?

Mezi nejčastější emisní závady patří:

 • výfuková soustava –nekompletní, zkorodovaná, nehomologovaná, netěsná
 • sání – nekompletní, nehomologované
 • chyby v paměti řidící jednotky – OBD diagnostika
 • zvýšená kouřivost motoru
 • demontovaný filtr pevných částic
 • poškozený nebo nefunkční DPF filtr
 • nefunkční katalyzátor, vysypaný katalyzátor
 • nefunkční lambda sonda
 • úniky provozních kapalin

Jak probíhá „STK bez starostí“?

Společnost Auta Bechyně Vám zajistí jak STK a emise, tak i opravy a seřízení vozidel před a po technické kontrole. Nejste si jisti přípravou na technickou kontrolu Vašeho vozidla? Auta Bechyně zajistí veškeré opravy a seřízení vozu, které je nezbytné před STK obstarat. Naši zkušení technici Vám pomohou.

„Prostě vozidlo přistavíte a my vše uděláme za vás.“